Het Wat en Waarom van onze dienstverlening

Of we het leuk vinden of niet, ongeveer twee-derde van alle grotere projecten loopt niet goed af ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Dit onaangenaam lage cijfer verandert de laatste jaren weinig, ondanks pogingen van veel instituten en organisaties om het tij te keren. [Video: The Chaos Reports 2016, Standish Groep]

Toch is het niet zo moeilijk (vinden we in alle bescheidenheid) om in ieder geval de basis voor succesvolle projectuitvoering op orde te krijgen. Het probleem is vaak de enorme variëteit aan verbetermogelijkheden te filteren en te vertalen naar een coherente aanpak. 

Pure Projects Consultancy legt zich toe op concrete, actiegerichte en bewezen maatregelen, met een direct positief effect op het projectsucces. En dit zonder hierbij een compleet nieuw scala aan begrippen te introduceren. In de politieke omgeving waar veel projecten zich in bevinden wordt dit door onze klanten gezien als een verfrissende en goed verdedigbare benadering.

Hieronder wordt een vaak gevolgde aanpak geschetst :-

Eerste analyse en advies

Pure Projects Consultancy start vaak met een onderzoek of quick-scan.
Uw eigen ervaring met projectuitvoering en uw behoefte aan verbetering helpen ons daarbij
de juiste vragen te stellen. Onze taak is de manier waarop projecten worden uitgevoerd kritisch te beschouwen. De competenties, technieken en vaardigheden die aanwezig zijn worden vergeleken met het gene dat nodig is. Wederzijdse openheid is een voorwaarde in deze fase. Uiteraard wordt alle verzamelde informatie strikt vertrouwelijk behandeld. De resultaten van het onderzoek worden als een eerste advies besproken met de opdrachtgever.

Training en coaching

Gebaseerd op het ontwikkelingsmodel van Pure Projects Consultancy worden de ontbrekende vaardigheden en technieken toegevoegd en versterkt in uw projectorganisatie. De conclusie kan zijn dat u ander of anders opgeleid personeel nodig heeft. Wij kunnen u helpen met de functiebeschrijvingen en werving en selectie. Standaardtraining vervult al vaak de basisbehoeften aan opleiding en omscholing, maar maatwerk is natuurlijk altijd mogelijk.
Coaching is in één-op-één-setting waarbij beginnende projectmanagers in levensechte scenario's hun rol kunnen leren, zonder de kosten en risico's van een echt project.

Herstructurering

 

Interim Project- en Programma-management 

Vaker dan misschien verwacht, vragen projectsituaties om meer maatregelen, bijvoorbeeld als de sturing en projectstructuur niet meer aansluiten op de opdracht, de stakeholders of de technologische en organisatorische omgeving. Met structuuraanpassingen is die aansluiting meestal weer terug te brengen. Het is soms nodig dat andere spelers in het spel worden gebracht en zo invloed krijgen op de inhoud van opdracht of planning. De verhoging van de succesgraad is daarbij bepalend.

Onze kernactiviteit is het verbeteren van de projectuitvoering van en door uw eigen organisatie. Het kan evenwel verstandig zijn dat Pure Projects Consultancy zelf tijdelijk het projectmanagement ter hand neemt. Altijd wordt gestreefd om de interne competenties van de organisatie te verbeteren. Neem contact op voor meer informatie over deze mogelijkheid.

 
 
PP Banner 2 c.JPG